top of page

UPGOOD COMPANY OY

TIETOSUOJASELOSTE

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii UpGood Company Oy

Y-tunnus: 3348965-8

Rekitie 22a, 00950 Helsinki

 

2 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksia varten

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on palveluiden tarjoamiseen liittyvä markkinointiviestintä oikeutetun edun perusteella.

Oikeutetun edun perusteella käsitellessämme tietoa rajoitamme henkilötietojen käsittelyn ehdottoman välttämättömään ja oikeasuhteiseen käsittelyyn pitäen asiakkaan edun rekisterinpitäjän etua tärkeämpänä.

 

3 KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Henkilötietoia kerätään pääasiasiallisesti julkisista rekistereistä ja julkisista lähteistä.

Kerättävät tiedot

Nimi

Sähköposti

Titteli

Yritys

 

4 TIETOJEN SIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

 

5 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

UpGood Company Oy varmistaa sekä teknisesti että organisatorisin turvakeinoin käsiteltävien henkilötietojen suojaamisen.

Teknisinä keinoina ovat muun muassa turvallinen ja suojattu laitteiden käyttö, salasanat sekä turvalliset it-järjestelmät ja palvelut. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt, ohjeistuksen mukaisesti.

 

6 PROFILOINTI JA AUTOMATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekistereissämme olevat henkilöt voivat saada markkinointiviestejä.

 

7 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

  • Tietojen tarkastaminen

  • Tietojen korjaaminen ja poistaminen

  • Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

  • Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen)

  • Suostumuksen peruuttaminen

 

8 YHTEYSTIEDOT

Tiedustelut ja pyynnöt voi osoittaa: laura@upgood.fi

bottom of page